Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Ενότητα 14 B - (Λαχέσεως Λόγος) - Πλάτωνος, Πολιτεία, 617 c

Η αλληγορία του σπηλαίου - Πλάτωνος Πολιτεία

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Το σχέδιο για εισαγωγή των μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Ψηλώνει ο πήχης της επιτυχίας, χαμηλώνει ο αριθμός των εισακτέων σε πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα, σύμφωνα με το σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου που θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πρότασης για τον νέο τρόπο εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Και λιγότεροι και πιο δύσκολα.


Το λύκειο ισχυροποιείται, αναλαμβάνοντας «πρωταγωνιστικό ρόλο», αφού οι επιδόσεις στη Β΄και την Γ΄ τάξη του θα μετρούν «50-50» στον βαθμό εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα. Επανέρχονται οι Πανελλαδικές εξετάσεις στη Β' Λυκείου κι αυξάνει σημαντικά ο βαθμός δυσκολίας της εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
Την ίδια στιγμή τα πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν συντελεστές εισαγωγής στα τμήματά τους, καθώς και να καθορίζουν αποκλειστικά τα ίδια, δίχως την παρέμβαση του υπ. Παιδείας, τον αριθμό των εισακτέων τους.
Με το νέο εξεταστικό σύστημα, οι βασικές αρχές του οποίου θα δοθούν προς διαβούλευση στα τέλη Νοεμβρίου ή το αργότερο εντός του Δεκεμβρίου 2010, οι μαθητές του λυκείου θα πρέπει να πιάνουν τουλάχιστον τη βάση σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής της Β΄ και της Γ' Λυκείου, για να μπορούν στη συνέχεια να αποκτούν το «Εθνικό Απολυτήριο». Αυτό σημαίνει ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις δυσκολεύουν πολύ, οι πόρτες των ιδρυμάτων στενεύουν, ενώ αυξάνονται και τα φροντιστήρια, που αναμένεται να αποκτήσουν ρόλο στο κρατικό σύστημα υποστήριξης των μαθητών.
«Το λύκειο είναι βαθμίδα δουλειάς, δεν είναι δημοτικό σχολείο. Επίσης, ουδέποτε το Εθνικό Απολυτήριο είχε στόχο την κατάργηση των φροντιστηρίων.
Τα φροντιστήρια δεν είναι αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά είναι αποτέλεσμα του κλειστού συστήματος εισαγωγής» μας λέει μέλος της ομάδας εργασίας πάνω στο καινούργιο σύστημα εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα.
Το τελικό κοσκίνισμα
Η θεσμοθέτηση του νέου εξεταστικού θα προκύψει μέσα από κύκλο διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ). Το Εθνικό Απολυτήριο θα χορηγείται στους αποφοιτήσαντες μαθητές που έχουν επιτύχει κατά μέσον όρο τουλάχιστον βαθμολογία ίση με το 50% στις εξετάσεις εθνικού επιπέδου:
• Σε όσα μαθήματα γενικής παιδείας της Β΄ τάξης αποφασιστούν ότι θα υπάρχουν (το πιθανότερο είναι να προταθούν 5, τα εξής: Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική-Χημεία, ξένη γλώσσα)
• Στα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος της Β΄ τάξης (μέσος όρος)
• Στα μαθήματα γενικής παιδείας της Γ΄τάξης, και σε δύο ή τρία μαθήματα επιλογής της Γ΄τάξης.
Η εισαγωγή θα ακολουθεί το αμερικανικό πρότυπο, που θέλει όλους όσοι το επιθυμούν μέσα στα ανώτατα ιδρύματα, στη δικαιοδοσία των οποίων θα περνά... το τελικό κοσκίνισμα!
Βασική Ακαδημαϊκή Μονάδα θα είναι σχολή που θα απονέμει και τα πτυχία με βάση προγράμματα σπουδών. Τα τμήματα θα υφίστανται ως διοικητικές μονάδες συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων. Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται σε σχολές, με βάση συντελεστές που θα θέτουν οι ίδιες για το μάθημα που θεωρούν προαπαιτούμενο.
Η κατανομή των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών θα γίνεται μετά το τέλος του α΄ ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με την επίδοση και τις προτιμήσεις τους, χωρίς να αποκλείεται και η αλλαγή προγράμματος σπουδών σε επόμενα έτη. Η διάρκεια των σπουδών θα καθορίζεται με βάση τις διδακτικές μονάδες (σύστημα ECTS) και όχι τα έτη σπουδών. Θα προωθηθεί παράλληλα και αλλαγή του σημερινού συστήματος εξεταστικών περιόδων που έχει μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε εξεταστικό κέντρο.
Οι βασικές αρχές
1. Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη γενική παιδεία (μαθήματα γενικής παιδείας κοινά για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της μεταγυμνασιακής βαθμίδας).
2. Μαθήματα επιλογής/ειδικότητας που επιτρέπουν εξειδικεύσεις.
3. Τίτλος (απολυτήριο) υψηλού κύρους (και διεθνώς).
4. Τίτλος ισότιμος για όλους ανεξάρτητα από τον τύπο λυκείου στον οποίο φοίτησαν, που μπορεί ταυτόχρονα να είναι και επαγγελματικό πτυχίο.
5. Περιορισμένος αριθμός διδασκόμενων μαθημάτων στις τάξεις λυκείου.
6. Στην Γ΄ Λυκείου ό,τι διδάσκεται εξετά¬ζεται πανελλαδικώς.
7. Ενιαίες απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα επιλογής - αντιστοίχως σε συγκεκριμένα μαθήματα κλάδων και ειδικοτήτων.
8. Το Εθνικό Απολυ-τήριο είναι μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το νέο λύκειο
Με καινούργιο πρόγραμμα σπουδών και International Baccalaureate
Εξ ολοκλήρου το οικοδόμημα του νέου συστήματος εισαγωγής θα βασιστεί σε ένα καινούργιο, αναβαθμισμένο λύκειο, ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες τάξεις του. Νέα μαθήματα, νέα προγράμματα σπουδών, με έμφαση στην πληροφορική αλλά και με ρίζες στην Ιστορία. Στην ουσία θα πρόκειται για ένα διετούς φοίτησης (Β' και Γ' λυκείου), κολεγιακού χαρακτήρα λύκειο που θα οργανωθεί κατά τα πρότυπα του διεθνούς απολυτηρίου (Inter¬national Bac¬calaureate Ι.Β.). Το «διετές λύκειο» θα επιτρέπει στον μαθητή να ασχολείται με μικρό αριθμό (όχι μεγαλύτερο των έξι) μαθημάτων και να τα προσεγγίζει με τρόπο τελείως διαφορετικό από τον σημερινό: με σεμιναριακού τύπου μαθήματα, πρωτόλειες έρευνες και εργασίες, κάτι που θα οδηγεί και σε άλλου τύπου εξετάσεις, βασισμένες στην κριτική σκέψη και την ικανότητα σύνθεσης.